Bentværft

Stemmer fra værftet; 

Erindringer om værftskultur som forskningsfelt og museal formidlingspraksis

I forskningsprojektet "Stemmer fra værftet" er vi optaget af, hvordan vi med indsamlede og lydformidlede erindringer fra tidligere ansatte på de danske værfter kan skabe nærværende og vedkommende museumsoplevelser for museumsgæster på Værftsmuseet i Helsingør.

Overordnet består projektet af to dele. Med den første del af projektet ønsker vi at kvalificere, hvad det mere præcist betyder for menneskers erindringsarbejde, når indsamling af deres erindringer sker i forskellige kontekster og bliver udløst af forskellige påvirkninger eller memory triggers. Hvordan påvirker det fx erindringer at gense bygninger fra en tidligere arbejdsplads eller at erindringsarbejdet igangsættes i samtale over et fotoalbum?

I den anden del af projektet undersøger vi, hvordan forskellige formidlingsmæssige bearbejdninger af de indsamlede erindringer kan skabe en lydformidling, der giver museumsgæsten mulighed for både individuel identifikation og en social museumsoplevelse.

Projektet løber i perioden 1.8.2019-31.08.2022

Projektet er forankret på Museerne Helsingør og ledes af museumsinspektør, Ph.d Iben Vyff
Projektet er et samarbejde mellem Museerne Helsingør, forskningsgruppen Erindring og fortidsbrug (RUC) og Operate Experience.