Velkommen til Sundtoldsmarked 2019

Vi byder hjerteligt velkommen til Sundtoldsmarked 2019 – lørdag den 24. august kl. 10 – 16. Kom med os tilbage til begyndelsen af 1800-tallets Helsingør. Slå dig løs mellem sømænd og kvaksalvere, vær højt på strå med de fine fra borgerskabet eller få en sludder med gårdskarle og tjenestepiger.

Smag på og snus til historien. De mange handelsboder langs havnefronten, gamle træskibe i havnen og hundredvis af aktører i historiske dragter sætter rammerne omkring et historisk marked og giver dig mulighed for at genopleve Helsingørs storhedstid som Sundtoldsby.

Læs mere og se hele programmet på www.sundtoldsmarked.dk

 

Sundtoldsmarked 1 web

  

Museerne Helsingør blandt tre museumsprojekter, der modtager støtte fra VELUX FONDEN

stemmer fra vaerftet

 

Museerne Helsingørs projekt Stemmer fra værftet. Erindringer om værftskultur som forskningsfelt og museal formidlingspraksis er blandt tre museumsprojekter der netop har fået tilsagn om støtte fra VELUX FONDEN. Støtten er givet til projekter der sætter fokus på at styrke forskning og nytænke formidling.


I projektet er vi optaget af, hvordan vi med indsamlede og lydformidlede erindringer fra tidligere ansatte på de danske værfter kan skabe nærværende og vedkommende museumsoplevelser for museumsgæster på Værftsmuseet i Helsingør.


Overordnet består projektet af to dele. Med den første del af projektet ønsker vi at kvalificere, hvad det mere præcist betyder for menneskers erindringsarbejde, når indsamling af deres erindringer sker i forskellige kontekster og bliver udløst af forskellige påvirkninger eller memory triggers. Hvordan påvirker det fx erindringer at gense bygninger fra en tidligere arbejdsplads eller at erindringsarbejdet igangsættes i samtale over et fotoalbum?


I den anden del af projektet undersøger vi, hvordan forskellige formidlingsmæssige bearbejdninger af de indsamlede erindringer kan skabe en lydformidling, der giver museumsgæsten mulighed for både individuel identifikation og en social museumsoplevelse. 


Projektet er forankret på Museerne Helsingør og ledes af museumsinspektør, Ph.d Iben Vyff

Projektet er et samarbejde mellem Museerne Helsingør, forskningsgruppen Erindring og fortidsbrug (RUC) og Operate Experience.


Bevillingen er på 3,9 mio. kr.


VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål samt projekter vedr. aktive ældre, aldrings- og øjenforskning – med det fælles formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2018 uddelte VELUX FONDEN 263 millioner kr. 


VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.


Det er femte gang, VELUX FONDEN uddeler midler under fondens museumsprogram.

velux fonden 9 9 hvid baggr 0

Museerne Helsingør - Årbog 2018

Årbogen er nu til salg. Det er en smukt illustreret bog på 132 sider, hvor forsiden er prydet af søofficeren J.J. Bruun, malet i 1757 i sin røde og blå uniform med gyldne sløjfer.

Bogen rummer, foruden museernes årsberetning, seks artikler, der både tids- og emnemæssigt dækker bredt. I bogen kan man bl.a. læse om helsingoranernes livsvilkår, mens pesten rasede i begyndelsen af 1700-tallet, og om "Dagligdag og brudefærd i parykkernes tid, en artikel, der bygger på søofficeren Peter Schiønnings efterladte papirer, særligt fra perioden 1770-1772, hvor Schiønning opholdt sig meget i Helsingør.

I bogen findes også en artikel om Francisco de Mirandas besøg i Helsingør i 1787. Miranda var født i Venezuela og kendt som venezuelansk frihedshelt, men endte sit liv i spansk fængsel. Desuden findes også en artikel om noget helt samtidigt, nemlig "Undtagelsen" der markerede 75-året for redningen af de danske jøder i oktober 1943.

Årbogen kan købes på Bymuseet og på Flynderupgård Museet og koster 175,- kr.

Medlemmmer af Museumsforeningen får bogen gratis. De som ikke fik den ved den sidste generalforsamling, kan afhente deres eksemplar på Bymuseet.

søofficeren J.J. Bruun malet i 1757