Kongens slot og kongens have, krige og befæstninger slottet med dets havehus, krige og byens befæstning
Besøg Kronborg, som var og er et festligt renæssanceslot – der findes masser af foldere og bøger, som ikke nævnes her.

Derimod omtaler vi slottets befæstning. Fra 1577 kaldtes det ombyggede Krogens Slot for Krooneborg, og det blev udbygget med 4 bastioner og kassematter og var dermed et af nordens første. I 1658 – 60 bliver slottet grænsefæstning og i 1688-90 anlagdes det store Kronværk med fæstningsværker uden på de gamle bastioner.

Fra 1715 fik fæstningsværket sin største udstrækning. Det bestod nu foruden bastionerne af en kontregarde og to raveliner (den vil i fremtiden blive markeret) samt et krudtmagasin. 13 søbatterier blev yderligere opført i 1777 – 85 som yderligere forstærkning af fæstningen.

Kronborg afvikledes som fæstning i 1835, men fik under 2. verdenskrig og den tyske besættelse en betonmur som værn for den opsatte torpedostation.
Lige fra anlæggelsen af Kronværket har der været fæstningsartilleri og flere kompagnier af Kronens Livregiment på Kronborg.

Omkring 1785 blev Kronborg omdannet til en regulær kasserne, men mange menige var stadig indlogeret hos byens borgere helt frem til 1854. Endelig var der også slaverne. (se udstillingen ved Kronværksporten)

Find de menige og officererne i folketællingen 1801 og bymodellen 1801 på Bymuseet.

I omegnen
Besøg Lappestensbatteriet på Ndr. Strandvej. Det er et af landets fineste mindre kystsikringsbatterier (1808). Bemærk vejnavnet Blokhusvej. Lige ud for kysten ligger Lappegrunden, hvor Christian 4.s blokhus lå, her byggede han det første søbatteri i 1639. Fra Blokhusvej kan man gå ned til vandet ad en lille vej ved siden af vandrehjemmet.
I vejviseren kan man også finde vejnavnet Skanseøre, kystsikringsbatteriet fra 1807 der lå hævet over Strandvejen. Hvor villaen Wisborg ligger i dag, lå endnu et batteri nemlig Smedehagebatteriet også fra 1807.