Værftsgruppen

Initiativet til at oprette Værftsmuseet kommer fra en gruppe gamle værftsarbejdere, hvoraf flere har rødder i Dansk Metal. Værftsgruppen har gennem flere år indsamlet genstande fra værftet, og nogle af medlemmerne vil fremover være at finde i værftsmuseet om torsdagen. Værftsmuseet modtager fortsat gerne genstande, fotografier og historier fra værftets tid.