Helsingør Bymuseum flaske med Scorpiones

Museets samlinger rummer enestående genstande fra både sygehus og apotek, begge nogle af de ældste i landet, og begge for længst nedlagt.

Byen fik sit første egentlige sygehus i 1764, og i 1796 åbnede Øresunds- og Helsingørs Sygehospital i Fiolgade, betalt af Øresunds Toldkammers Fattigkasse, der i forvejen sikrede en række værdifulde sociale institutioner i byen.

Fra sygehuset findes arkitekten Boye Magens originale bygningstegninger, og meget gammelt inventar er utroligt nok bevaret. Redskaber til åreladning, knoglesave, trepaneringsapparatur, en lukket båre til smittefarlige kolerapatienter, en madvogn med datidens service i tin, en spændetrøje og mange andre sager fra 1800-årene, der sætter fokus på datidens sygehusvæsen og giver nutiden stof til eftertanke.

I 1581 gav Frederik den Anden tilladelse til oprettelse af et apotek i Helsingør, og Svaneapoteket i Strandgade er, eller rettere var, således et af de ældste i landet. Beliggende i den internationale sundtoldsby, var apoteket forsynet med alskens mystiske inventar, der ikke fandtes andre steder. Nogle af klenodierne endte i Den gamle By i Aarhus ved apotekets nedlæggelse, og andet er blevet i byen, hvor det i dag kan ses her på museet i et autentisk miljø.