Skulpturen Værftsarbejderen

Skulpturen Værftsarbejderne skal ses som et monument over de tusindvis af arbejdere, der har været tilknyttet Helsingør Værft, som fra 1882-1983 var byens største arbejdsplads. Skulpturen skal ikke blot ses som et symbol på de mange arbejdere, der har gået gennem værftsporten, men også som et udtryk for byens historiske, politiske, sociale og kulturelle udvikling.

Skulpturen er skabt af den dansk-færøske billedhugger Hans Pauli Olsen, og den viser fire arbejdere på vej mod den gamle værftsport. Forrest går en ældre mand, bag ham en mand i sin bedst alder og endelig ser vi den unge lærling. De tre arbejdere er udført i naturlig størrelse, hvorimod den skulptur, som står nogle meter derfra er udført 1,5 gange naturlig størrelse. Der er ikke tale om skønhedsidealer, men skønheden ligger i den sjælelige holdning: i udtrykket af et alvorligt menneske, hvis opgave i livet først og fremmest er at skaffe husly og mad på bordet for ham selv og sin familie.

Skulpturen er opbygget i en ujævn og knudret modellering – den for Hans Pauli Olsen så karakteristiske signatur; han skjuler aldrig sporene af sine hænders arbejde. Skulpturen er støbt i bronze, og til moderne bronzestøbning benyttes "Shell Casting", som er en videreudvikling af den meget gamle støbeteknik, der kaldes "Cire Perdue" – tabt voks. Processen er lang og krævende, og det er Skulpturstøberiet i Svendborg, som har støbt skulpturen.

Skulpturen er opstillet i 2014 og finansieret af D/S Norden, D/S Orients Fond, TORM FONDEN, Lauritzen Fonden og Helsingør Kommunes Museer.Skulpturgruppen

Beskrivelse af Mona Faye, kunsthistoriker.