banner bym

 

HISTORIER I HELSINGØR

Kigger vi på byrummet i Helsingør, er en bestemt vinkel af byens historie tydeligt tilstede. Helsingørs historie er historien om sundtoldstiden, om værftet og industrialisering og senere om nutidens kultur/turisme-by. Kvarteret omkring Strandgade fremstår som eksempler på det levede liv i sundtoldstidens overklasse, og i området omkring kulturværftet blandes industrialiseringen og kultur/turismen sammen Den historiske fortælling om byens historie passer fint overens med den bevarede by og bliver den vi erindrer. Historien om den driftige handelsby og den stolte arbejderby.

Men hvad sker der, hvis man får præsenteret nogle af de andre historier om de samme steder? Kan man ved at få andre vinkler, finde andre motiver og derved blive mere opmærksom på præmissen omkring historiefortælling?

Forløbet er en byvandring. Ved hvert stop undersøger vi sammen stedets fortælling og vi snakker om de andre historier samme sted indeholder. Mellem stoppene skal eleverne finde eksempler i byrummet, der understøtter eller perspektivere den historiske fortælling om byen igennem tiden.

Eleverne vælger en vinkel, finder argumenter i form af fotos fra byrummet og fremlægger deres eksempel på historier om Helsingør.

Forløbet kan bruges som indledning til arbejdet med begrebet historisk fortælling og giver eleverne eksempler på steder fra deres dagligdag, der rummer flere vinkler på samme historie.

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:
Historie/historiebrug: Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger nutidsforståelser og fremtidsforventninger, eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Efter forløbet kan eleven:
Forholde sig nuanceret til historiske fortælling
Fortælle om nunacer i byens historie