Museerne Helsingør er ikke kun en række spændende og smukt beliggende udstillingssteder. På museerne og i det lokalhistoriske arkiv får du den viden og inspiration, der gør din oplevelse af vort kulturlandskab og glæden ved kulturmiljøet langt større. Du kan deltage i vore byvandringer. Du kan hente vore foldere med turforslag og beskrivelser af udvalgte steder og seværdigheder, og du kan melde dig ind i Helsingør Museumsforening og få tilsendt vore kvartalsblade og årbøger, der giver dig yderligere inspiration og viden til at udforske historien omkring dig.

 

Gurre slot

Besøg Gurre slotsruin med hovedborgen og de nyopførte græstørvsvolde, der markerer den 50 m lange økonomi- og mandskabsbygning nordøst for selve hovedborgen. Besøg også Sct . Jacobs kapel ved Gurre by og stedet, hvor teglovnene ligger i Gurre Vang.
Kronborg Statsskovdistrikts har en folder om Gurre slot. Den kan man få på Bymuseet og ved ruinen.

 

Marienlyst slot

Se Parterrehaven og resterne af den romantiske have på bakken bag slottet. Marienlyst slot er lukket for besøgende grundet renovering.

 

Kronborg

Besøg Kronborg, som var og er et festligt renæssanceslot. Fra 1577 kaldtes det ombyggede Krogens Slot for Krooneborg, og det blev udbygget med 4 bastioner og kassematter og var dermed et af nordens første. I 1658 – 60 bliver slottet grænsefæstning og i 1688-90 anlagdes det store Kronværk med fæstningsværker uden på de gamle bastioner. Fra 1715 fik fæstningsværket sin største udstrækning. Det bestod nu foruden bastionerne af en kontregarde og to raveliner (den vil i fremtiden blive markeret) samt et krudtmagasin. 13 søbatterier blev yderligere opført i 1777 – 85 som yderligere forstærkning af fæstningen. Kronborg afvikledes som fæstning i 1835, men fik under 2. verdenskrig og den tyske besættelse en betonmur som værn for den opsatte torpedostation.

 

Kystsikringsbatterier

Besøg Lappestensbatteriet på Ndr. Strandvej. Det er et af landets fineste mindre kystsikringsbatterier (1808). Bemærk vejnavnet Blokhusvej. Lige ud for kysten ligger Lappegrunden, hvor Christian 4.s blokhus lå, her byggede han det første søbatteri i 1639. Fra Blokhusvej kan man gå ned til vandet ad en lille vej ved siden af vandrehjemmet.
I vejviseren kan man også finde vejnavnet Skanseøre, kystsikringsbatteriet fra 1807 der lå hævet over Strandvejen. Hvor villaen Wisborg ligger i dag, lå endnu et batteri nemlig Smedehagebatteriet også fra 1807.

 

Kirkegårde

Gå en tur på kirkegårdene i Helsingør, Hellebæk, Hornbæk og Egebæksvang, og gå indledningsvis rundt omkring Skt.Olai Kirke og Sct.Mariæ Kirke, bemærk kældervinduerne til gravkældrene, og find i HKM årbog 2001, hvor den gamle, oprindelige kirkegård lå, og hvem gravkældrene tilhører. Emnet egner sig til en diskussion om levealdre i 1700– 1800-årene kontra i dag. Gå en tur ind i kirkerne og se, hvem epitafierne tilhører; bemærk de portrætteredes aldre og de mange malerier af præsterne. Det er en speciel tysk skik, som Helsingør har med at portrættere sine præster.

 

Industri

Begynd en rundtur i byen på Wiibroe Plads, og se på havneudbygningen og kranen. Se værftets bygninger. Besøg også Hammermøllen og hele det industrielle miljø ude i Hellebæk: arbejder boliger, værksteder, opstemmede møllesø m.m samt klædefabrikken.

 

Skovene

Brug også alle Kronborg Statsskovdistrikts foldere samt museets foldere "store stengrave" om dysser og jættestuer og "En vandretur omkring Flynderupgård". Se på kort fra 1696 og fra 1867 samt moderne kort fra kommunen over skovene. Udnyt Naturcentret Nyruphus. Tag på tur til Hammermølleskoven med de meget gamle ege og Danmarks ældste plantage i Hornbæk.

 

Storstensgrave

Udnyt Bymuseets folder med omegnens dysser og jættestuer. Den kan bruges som ide til en tur til f. eks. Hornbæk Plantage eller Horserød Hegn – Risby Vang og Klosterris Hegn.